هاچبک برقی کوچک ارزان با برد 230 کیلومتری/ عکس

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020224486922973184/%D9%87%D8%A7%DA%86%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%2F-%D8%B9%DA%A9%D8%B3