هر کیلووات لیتیوم کمتر از 100 دلار شد| خودورهای برقی ابزاری برای مرزبندی های ژئوپلیتیکی جدید

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020629241065084928/%D9%87%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%85-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%26%23124%3B-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C