هشدار جدی درباره فروش لاک پشت، مارماهی و سمندر!

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011209246248656896/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D8%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B1%21