هشدار یک کارشناس خودرو: در واردات تعلل شود، شوک به بازار خودرو ادامه دار خواهد بود

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020105975898419200/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%3A-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D9%87