هفت راز درباره طرح فروش یکپارچه خودرو داخلیمتقاضیان ،ید خودرو داخلی در طرح بزرگ یکپارچه فروش که به اسم فروش بدون قرعه کشی هم شناخته می شود، باید در قدم اول حساب شخصی وکالتی معرفی کنند و مبلغ 100 میلیون در آن بریزند. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011200146837635072/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C