هفت نکته مهم درباره طرح فروش یکپارچه خودرو داخلی که باید بدانیدبزرگترین طرح فروش یکپارچه خودروهای داخلی خارج از فرآیند قرعه کشی که توسط ایران خودرو از روز شنبه 20 اسفند آغاز شده و تا روز سه شنبه 23 اسفند ماه ادامه پیدا می کند. – به گزارش مستقل آنلاین؛ فرارو نوشت: متقاضیان ،ید خودرو داخلی در طرح بزرگ یکپارچه فروش که به اسم فروش بدون …
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011206610104698880/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87