همین روزها اولین گروه خودروی وارداتی وارد گمرک می شودافزایش قیمت خودرو متاثر از بازار است فاطمی امین: افزایش قیمت خودرو متاثر از بازار است افزایش قیمت خودرو متاثر از افزایش قیمت تمام شده تولید آن در کارخانه نیست، – فاطمی امین: افزایش قیمت خودرو متاثر از بازار است فاطمی امین: افزایش قیمت خودرو متاثر از بازار است افزایش …
منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66100268/%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF