هنگام رانندگی کولر خودرو را بزنیم یا پنجره ها را باز بگذاریم؟

در فصل تابستان، با افزایش دما، استفاده از کو، خودرو برای راحتی و سلامتی سرنشینان خودرو ضروری است.

با این حال، در عمل مشاهده می شود که بسیاری از رانندگان خودرو، کو، خودرو را روشن نمی کنند و بر این باور هستند که روشن ، کو، باعث افزایش مصرف سوخت می شود.

هزینه مصرف بنزین کو، خودرو به گزارش سایت قطره و به نقل ازاقتصادآنلاین، از آن جایی که مصرف بنزین خودروها همواره یکی از بزرگترین نگر، های رانندگان بوده است، بسیاری از ما در فصل گرما و هنگام رانندگی، به این سؤال فکر می کنیم که آیا استفاده از کو، خودرو باعث افزایش مصرف بنزین می شود یا خیر؟ تصور عمومی، افزایش هزینه های خودرو را مختص دارندگان خودروهای گران قیمت می داند، در حالی که بسیاری از افراد برای تحمل گرمای شدید و طاقت فرسای تابستان نیاز به استفاده از کو، دارند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030105539191863296/%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7

از سوی دیگر، یکی از باورهای قدیمی ا،ر رانندگان، رانندگی با پنجره های پایین در مسافت های کوتاه و بلند است.

بسیاری از رانندگان، عدم استفاده از کو، خودرو را به دلیل افزایش هزینه های سوخت و نگهداری خودرو می دانند.

با این حال، در عمل مشاهده می شود که بسیاری از رانندگان خودرو، – در فصل تابستان، با افزایش دما، استفاده از کو، خودرو برای راحتی و سلامتی سرنشینان خودرو ضروری است.