هیچ خودروی صفر مدل 1401 زیر 300 میلیون در بازار نیست!

منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66358153/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21