واردات خودروی کارکرده تلنگری به خودروسازان داخلی است/ مردم تمایل بیشتری به خرید خودروی خارجی کارکرده درمقابل خودروی صفر داخلی دارند

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020350724434587648/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84