ودیعه 100 میلیون تومانی برای خرید خودرو حذف شد؟ + جزییاتبه گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر و به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی در مورد تخلفات اعمال شده در واگذاری خودرو به مادران واجد شرایط گفت: – و به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی در مورد تخلفات اعمال شده در واگذاری خودرو به مادران واجد شرایط گفت: برخی از مواد …
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020310728315359232/%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D8%9F-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA