ورود خودروی تویوتا کرولا به بازار ایران + قیمت و زمان عرضه

منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020720360159053824/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86