ورود سدان برقی جدید به ایران+عکس

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020640652453931008/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3