ورود هزار خودرو برقی به حمل و نقل از ماه آینده

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020703614104184832/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87