وزیر آموزش و پرورش از جرم انگاری برای محصلین خبر ندارد ، وزیر صمت از واردات خودرو ! / زمان صدور احکام جدید و رتبه بندی معلمان

منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020500004826138624/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1