وزیر صمت تکلیف عرضه خودرو در سامانه یکپارچه را مشخص کرد

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020616027183489024/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5