وظایف شهروندی مشتریان در قبال خودروسازان

محدودیت‌های حاکم بر بازار خودرو و همچنین ممنوعیت واردات خودرو سبب شده تا مشتریان چاره‌ای نداشته باشند غیر از اینکه برای ،ید خودرو به سراغ محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز بروند.

همین مساله سبب شده تا خودروسازان نه‌تنها چندان به کیفیت محصولات تولیدی خود نیاندیشند، بلکه انتقادهای مطرح شده از سوی مشتریان خود را بی‌پاسخ بگذارند. عدم رقابت در بازار خودرو سبب شده تا ،ید محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به نوعی تبدیل به وظایف شهروندی آنها شود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65938143/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86