وعده واردات 200 هزار خودرو عملیاتی نیست؛ حداکثر 20 هزار دستگاه

وی قیمت خودرو در کارخانه را دستوری اعلام کرد و گفت: تورم سالانه پیش از این تاثیر خود را  در خودرو لحاظ کرده بود لذا امسال افزایش قیمت بر اثر تورم را تجربه نمی کنیم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66233046/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9B-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: قیمت دلار حباب دارد؛ در صورتی که این حباب از بین برود قیمت خودرو نیز مقدار ناچیزی کاهش پیدا می کند.

قیمت خودرو نسبت به کاهش قیمت ،بندگی دارد، اما در افزایش قیمت این طور نیست.

صدرایی قیمت گذاری خودرو های وارداتی را در قیمت بازار خودرو های داخلی مؤثر دانست و اظهار داشت: قیمت خودرو های وارداتی می تواند باعث افزایش، کاهش یا رکود بازار شود.

وی افزود: بازار خودرو ثبات قیمت دلار را در نظر می گیرد و در صورت ثابت ماندن روند ریزشی قیمت، کاهش قیمت را تجربه می کند؛ نه با کاهش مقطعی نرخ دلار.

یک کارشناس بازار خودرو وعده واردات 200 هزار دستگاه را غیر عملیاتی دانست و گفت: حدا،ر توان واردات خودرو 20 هزار دستگاه است.

– بابک صدرایی کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا کاهش قیمت دلار، کاهش قیمت خودرو را در پی خواهد داشت؟ گفت: قیمت خودرو متن، با ریزش قیمت دلار کاهش پیدا نمی کند؛ اما قیمت افت کمی را به خاطر شرایط رو، بازار خواهد داشت.