وکیل سهند نورمحمدزاده: نسبت به نقض حکم اعدام امیدواریم/ وزارت خارجه: آقای زلنسکی صبر ایران نامحدود نیست/وضعیت عجیب بازار خودرو؛ افزایش 100 میلیونی در یک ماهوکیل سهند نورمحمدزاده با بیان اینکه امیدواریم حکم اعدام هرچه زودتر نقض شود، خاطرنشان کرد: اتهامات مربوط به اجتماع و تب، و موارد دیگر، بحث های حقوقی دیگری را می طلبد ولی به شدت نسبت به نقض حکم اعدام امیدوار شده ایم. –
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66117740/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%3A-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%2F-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA