ویترین روزنامه ها/ بررسی اعتماد برقی کردن موتوسیکلت های پایتخت/ انتقاد آرمان ملی به شکاف میان افزایش حقوق و تورم/ ارزیابی شرق در خصوص عرضه خودرو به بورس

منبع خبر: شفقنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66367627/%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%2F-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%C2%AB%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%2F