پختن کباب خطر ابتلا به رماتیسم را افزایش می دهد!

منبع خبر: پنجره نیوز
دسته بندی خبر: پزشکی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020231007222880256/%D9%BE%D8%AE%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF%21