پذیرایی روزانه 17 هزار زائر در موکب های نهاوند

منبع خبر: صد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020605668425144320/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF