پراید تغییر کانال داد/ قیمت انواع خودرو پراید + جدول افزایش قیمت ها در 16 بهمن

منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66692148/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4