پراید و پژو ارزان شدند/ جدیدترین قیمت خودرو + امروز 16 اسقند 1401

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011223676701749248/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%86%D8%AF