پرواز شرکت خودروسازی ویتنامی با خودروهای برقی

منبع خبر: اسمارتک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030140377090017280/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C