پرواز قیمت خودرو در بازار امروز | بروزترین قیمت خودرو در یکشنبه 28 اسفندماه 1401

منبع خبر: گل کوچیک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011238297536391168/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%26%23124%3B-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88