پشت صحنه کارت زرد جدید وزیر صمت /قصه اصحاب کهف در بازار خودروجلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت درباره افزایش قیمت خودرو ازوزیر صمت سوال پرسید و گفت چرا خودروهای تولید داخل را 3 برابر قیمت آن به مردم می فروشیم. –
منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66003406/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%2F%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%87%D9%81