پوشش شفاف برای خنک سازی خودرو و ساختمان ابداع شد | محققان

محقق ارشد این پروژه می گوید: با این وجود طراحی موادی که بتوانند همزمان هم نور قابل مشاهده را منتقل کنند و هم گرما را مسدود کنند، کار سختی است زیرا نباید اختلالی در دید ایجاد کنند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65534519/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%AF

طبق تحقیقات پیشین ،ن زده می شد فرایند خنک سازی حدود 15 درصد از مصرف انرژی جه، را به خود اختصاص دهد.

این پوشش دمای داخل ساختمان را بدون هزینه ، یک وات انرژی برق کاهش می دهد.

محققان دانشگاهی در کره ج،ی یک پوشش شفاف برای شیشه ابداع کرده اند که از گرم شدن داخل ساختمان و خودرو جلوگیری می کند و مصرف انرژی را کاهش می دهد.

همچنین آنها تصمیم دارند پوشش را طوری تغییر دهند که گرمای ناشی از سطح پنجره را در طول موجی بتاباند که از طریق اتمسفر به فضای خارج گذر کند.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، با توجه به آنکه دمای هوا در سراسر جهان در حال افزایش است، تقاضا برای تهویه هوا در ساختمان ها نیز بیشتر شده است.

نور ماورابنفش و مادون سرخ خورشید از شیشه پنجره های معمولی گذر می کند و در نتیجه اتاق گرم می شود.

درهمین راستا محققان دانشگاه کیونگ هی در کره ج،ی راه حلی برای برطرف ، این چالش به شکل یک پوشش شفاف برای پنجره یافته اند.

محققان برای اجتناب از این امر نوعی پوشش پنجره ابداع کرده اند که می تواند این نوع نورها را مسدود کند.