پژو 207 از قیمت میلیاردی دست کشید | قیمت جدید 207 کارخانه و بازار

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020308061262708736/%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87