پیش فروش فوق ویژه ایران خودرو با قیمت های استثنایی از این تاریخ | با پرداخت 180 میلیون در سه قسط صاحب 207 و دنا پلاس شوید

منبع خبر: مهشو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020334718109788160/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C