پیش فروش X55 مدیران خودرو ممنوع شد

منبع خبر: ا،گار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030210360853159936/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF