چرا برنج و گندم گران بشود ولی خودرو گران نشود؟/چه گیری است که خودرو نباید گران شود؟از پارسال تا امسال قیمت گندم و برنج دو سه برابر شده است، اما نمی دانم چه گیری روی خودرو وجود دارد که دست به قیمت ها نمی زنند. – قیمت گندم و برنج سه برابر شد، چرا خودرو گران نشود؟/ خودروسازان حلوای مج، پخش می کنند رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با اشاره به زیان 120 هزار میلیارد توم، خودروسازان، گفت: سیاست بسیار غلطی ،ت دارد و روی آن پافشاری هم می کند. از پارسال تا امسال قیمت گندم و برنج دو سه برابر شده است، اما نمی دانم چه گیری روی خودرو وجود دارد که دست به قیمت ها نمی زنند. علت افزایش این زیان، افزایش قیمت مواد اولیه است که با نرخ جه، مح،ه می شود و خودروسازان مجبور هستند آن را به نرخ روز ب،ند، اما خودرو را با قیمت قبل بفروشند. ما آماری در آوردیم که در 10 سال گذشته فولاد 25 برابر شد، ارز 30 برابر شد، اما خودرو کارخانه 8 برابر شده است. ما از زمان ناصرالدین شاه در قیمت گذاری دخالت کردیم و اثر هم نداشته و هنوز هم دست برنداشتیم. پیشنهاد ما این است که قیمت ها را آزاد بگذاریم و مک،زم بازار، خود قیمت ها را مشخص می کند؛ حتی نوع نرخ ارز را هم باید بازار مشخص کند و یک نرخ و یک ارز داشته باشیم./ خبرآنلاین
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65439448/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F%2F%DA%86%D9%87