چرا برنج و گندم گران بشود ولی خودرو گران نشود؟/چه گیری است که خودرو نباید گران شود؟

منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65439448/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F%2F%DA%86%D9%87