چرا توافق نمی شود؟ /عباس عبدی: نبینیم نیست! /زمان عبور از ترامپ فرا رسیده است؟

منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65616791/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-%2F%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C%3A-%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21-%2F%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1