چرا توافق نمی شود؟ /عباس عبدی: نبینیم نیست! /زمان عبور از ترامپ فرا رسیده است؟آشتی کنان سرمایه گذاران با بورس!، تهران نفس ندارد، باور 373؛ یک قدم تا اس 400، بنزین 1402 بدون تغییر قیمت، رهاسازی آب سد های خوزستان برای کشت پاییزه، – به گزارش تابناک رو،مه های امروز یکشنبه 22 آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که صیانت از فیلترینگ با جرم انگاری!، تاکید سران قوا بر گفتگو با جوانان، بنزین 1402 بدون تغییر قیمت، مثلث فشار حدا،ری به ایران و قیمت خودرو های وارداتی بالای یک میلیارد تومان است؟ در صفحات نخست رو،مه های امروز برجسته شده است. در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در رو،مه های امروز را مرور می کنیم: نبینیم نیست! عباس عبدی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با ،وان نبینیم نیست! نوشت: چرا به این نقطه رسیدیم؟ برحسب اینکه از چه زاویه ای نگاه کنیم پاسخ های گوناگونی که ،وما هم متعارض با یکدیگر نیستند وجود دارد، از این رو می خواهم یک مورد مهم آن را متذکر شوم. شاید برای اصلاح رفتارمان مفید باشد. موضوع به چگونگی نحوه رفتار حکومت با طیف مردم از حامیان تا معترضان در خیابان برمی گردد. مردم هر جامعه ای متشکل از طیفی از موافق کامل تا مخالف کامل و معترض هستند. آنچه در جوامع تفاوت دارد فراو، هر نقطه از این طیف است.
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65616791/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F-%2F%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C%3A-%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21-%2F%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1