چرا متقاضیان خودرو انصراف می دهند؟

منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020543426439303168/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F