چه اشخاصی مجوز ورود خودرو میتوانند بگیرند؟

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66378005/%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F