چین مهم ترین بنادر اروپا را به پارکینگ خودرو تبدیل کرد| خودروسازان اروپایی خواهان حفاظت از مشاغل

منبع خبر: اسمارتک نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030211558655791104/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84