کارت بانکی جایگزین کارت سوخت می شود | جزییات جدید از افزایش قیمت بنزین از ماه آینده

منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020453752848826368/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF