کاهش شدید قیمت این خودروها/ دنا و شاهین رکورد زد

منبع خبر: ایسک،وز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020450875586729984/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%2F-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF