کاهش فروش خودرو و قطعات در مردادماه | براساس گزارش مرکز پژوهش

8 درصدی داشته است.

8 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 22.

همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 30.

7 درصدی داشته است.

پایان پیام/


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020700581407127552/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87

5 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 41.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری ،، براساس شاخص های تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات در  پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مردادماه سال 1402 که توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه شده حاکی از آن است که در مردادماه سال 1402 شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات بر مبنای شاخص های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 2.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شاخص های تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات در مردادماه 1402 نسبت به ماه قبل 41.

8 درصد کاهش یافته است.