کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید/ بازگشت نوسان به بازار خودروصفحه نخست رو،مه های اقتصادی امروز را در این خبر مشاهده می کنید. –
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65542969/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%2F-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1