کاهش قیمت خودروهای پرطرفدارخودروهایی که در بازار بیشتر معامله قرار می شوند و ،یدار بیشتری دارند امروز با چه قیمتی به بازار عرضه می شوند؟ –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66460477/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1