کاهش قیمت عجیب خانه ها در شمال تهران | جزییات خبر

منبع خبر: رصد ورزشی
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020324254144098304/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%26%23124%3B-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA