کاهش نرخ دلار روی فروش شرکت ها اثر نخواهد داشت/ مانعی برای عرضه خودرو در بورس وجود ندارد

منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020306157180723200/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%2F