کاهش نرخ 15 تا 25 درصدی خرید خانه در مشهد | موج کاهش قیمت به بازار مسکن رسید

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020308493784801280/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%85%D9%88%D8%AC