کاهش هزینه توسعه محصول با ادغام خودروسازان

منبع خبر: ترابر نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011230096401819648/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86