کاهش 10 میلیونی قیمت این دو خودرو/ بازار همچنان نزولی+ جدول قیمت

منبع خبر: جار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030248661155041280/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C%2B-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84