کاهش 200میلیونی قیمت برخی خودروهاقیمت خودرو نسبت به زمستان سال گذشته در بعضی از خودروها 200، 100، 50 میلیون کاهش قیمت داشته است. – به گزارش 9 صبح، اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای شاخص رقابت پذیری و قیمت های خودرو را مقایسه می کند و براساس حسابداری قیمت تمام شده قیمت من، را می آورد. او گفت: بنابر این در شورا قیمت گذار،
منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020218958188832768/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-200%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7