کاهش 41 درصدی شکایات کیفی محصولات ایران خودرو

منبع خبر: افق نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65644744/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88