کباب باعث روماتیسم می شود؟مواد سمی غذای کبابی ریسک روماتیسم مفصلی را افزایش می دهد. – یک مطالعه جدید نشان می دهد که مواد شیمیایی سمی که از اگزوز خودرو، سیگار کشیدن و کباب ، در حیاط خلوت ایجاد می شوند، ممکن است خطر ابتلا به بیماری آرتریت روماتویید را افزایش دهند. این مواد شیمیایی سمی هیدروکربن …
منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: پزشکی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020260979837403136/%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F