کسانی که بابت خرید خودرو اعتراض دارند، به کجا شکایت کنند؟

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020404842745948160/%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA